Naujiena

Ceļojums pa Ventu

2020 03 30

Projekts Nr. LLI-293 “Apmeklējiet ventu! (ViVa)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.
Projekta mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.

Spēle ir paredzēta bērniem, to var atrast šeit, noklikšķinot uz saites http://visitkuldiga.com/CELOJUMS-PA-VENTU/

Šīs publikācijas saturs ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu (ERAF finansējums 273 366,56 EUR). Par šīs vietnes saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU
Saite uz oficiālo ES mājaslapu WWW.EUROPA.EU


Turite klausimų?
Neradote ieškomos informacijos?