Kaukolinės atragis

Kaukolinės atragis yra būdingoje Ventos vidurupio lygumos, kurios duburiu teka Ventos upė, dalyje, suformuotoje Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos ledyninio liežuvio slinkties metu.

Atragis – raiški erozinė reljefo forma. Atragio ilgis yra 70 m, o plotis nuo 2–5 m jo smaigalyje iki 25 m jo gale. Atragio aukštis nuo griovos dugno jos vidurinėje dalyje – apie 6 m, o iš Ventos pusės šlaito aukštis apie 12 m. Atragis susiformavo Ventos upės šoninės erozijos ir bevardės griovos gilinamosios erozijos procesų dėka. Atragio ilgoji ašis yra orientuota į pietryčius, kryptimi statmena paskutiniojo ledyno slinkimo krypčiai. Kaukolinės atragis ir jo gretimybės pilnai reprezentuoja Ventos slėnio geomorfologinę įvairovę, kurią sudaro limonoglacialinė ir moreninė lyguma, viršsalpinės terasos (pirmoji ir antroji), salpa, upės meandros ir senvagės, griova ir pats erozinis atragis.

3
Panašūs objektai
Turite klausimų?
Neradote ieškomos informacijos?